Activitat Sísmica


La imatge mostra l'activitat sismològica en el Mediterrani el dia 19 d'abril de 2009
Els fenòmens sísmics són freqüents a l’arxipèlag de les Açores i amb menor intensitat també són presents a les illes de Madeira. La conjunció de les plaques tectòniques continentals explica la intensa activitat volcànica i sísmica.
Els diferents eixos, sentits i velocitats de desplaçament de les plaques, la seva composició litològica, els xocs i les fractures, originen subplaques encavalcades que tenen sovint comportaments diferenciats i particulars de l’escorça terrestre.
A l’àrea de les Açores i de Madeira també existeix un tipus d’activitat sísmica lligada estrictament al vulcanisme. Durant la història s’han produït nombrosos terratrèmols tant d’origen volcànic com tectònic.

Els moviments de menor intensitat són gairebé constants. Les esllavissades i sotracs són freqüents i causen petits i mitjans desperfectes localitzats en habitatges i infrastructures. Els més intensos, dels quals existeixen cròniques detallades, han causat greus danys, han deixat moltes persones sense casa i provocat nombrosos ferits i víctimes mortals.

El més antic detallat es va produir a Vila Franca do Campo a l’illa de São Miguel (Açores) el 22 d’octubre de 1522 i va provocar al voltant de 3.000 morts. El més recent amb conseqüències greus el va patir Ponta Garça, també a São Miguel el 26 de juny de 1952, amb un ferit i on 600 persones van quedar sense casa.
La intensa activitat sísmica fa inevitables el seguiment diari i la prevenció davant de nous episodis. Els nombrosos estudis geològics i sismològics que es realitzen en aquests territoris insulars són complexos i costosos però absolutament necessaris. L’avaluació dels possibles riscos és una eina eficaç per a protegir la població de les illes.